Pla de treball

pla de treball PD6Fase I. Avantprojecte (Febrer – Març 2017)

Fase II. Definició estratègica (Abril – Juliol 2017)

Fase III. Desplegament del PDSIS (Setembre – Desembre 2017)