Participants

 

Relacio de participants

Comitè estratègic TIC del Departament de Salut

Participants dels Grups de Treball (15 grups)

Convidats a la Jornada participativa del Pla Director de Sistemes d’Informació del Departament de Salut (12 juliol 2017)

Entrevistats

Entitats col·laboradores