Documents i presentacions

Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT (versió 20/02/2018)

Resum Executiu del PDSIS

Plan Director de Sistemas de Información del SISCAT (versión en castellano)